Friday, March 14, 2014

No tittle 001

Berhujah dengan orang pandai lebih mudah kerana banyak bermain fakta dan kerelevanan, berhujah dengan orang kurang pandai sangat susah kerana mereka tidak faham landasan ilmu.

Rendahkan level cara fikir kamu serendah ilmu mereka bagi memudahkan kefahaman dan perspektif cara fikir mereka. Jika tidak mampu juga.. Tinggalkan. Itu lebih baik. Jangan lupa berdoa untuk ilmu dan petunjuk sampai di hati dan akal mereka.

No comments:

Target sebelum ke 'sana'