Tuesday, September 4, 2012

Suka dengan hati dan AKAL.


Kita boleh suka dan cinta pada sesiapa saja dengan hati. Tapi yang paling terbaik adalah kita boleh suka dan cinta pada seseorang dengan hati dan AKAL kita. Kedua-duanya. Maka, keputusannya harus realistik.

::: Apabila suka, hati menghantar proposal pada akal waras untuk dinilai. Dan bukan hantar pada nafsu. Jelas, ia bukan langkah bijak. :)

Target sebelum ke 'sana'